top of page
Networking Event

תקשורת בעולם העבודה

הרצאה/סדנא.

 

כיצד התקשורת הפנימית שלי עם עצמי יוצרת תקשורת מסוגים שונים בחיי היומיום שלי בעבודה?

אלו סוגי תקשורת קיימים ומה אני מבטא בשפת הגוף שלי ובתקשורת המילולית שלי?

האם יש פער בין מה שאני חווה בתוכי למה שאני משדר?

כיצד ליצר תקשורת אפקטיבית יותר וליצר שגרת עבודה נעימה יותר?

במפגש תועבר דרך תוכן וחוויה הדרך בה אנחנו יכולים להיות מודעים יותר לתקשורת שלנו.

 

פיתוח מודעות לכך יכול לסייע בשני היבטים, ראשית, להבין מה אני משדרת וכיצד אני יכולה להשפיע על התקשורת שלי באופן שיסייע לי להגשים את מה שאני חפצה בו, ושנית, להבין יותר את האנשים שמולי ואת סגנונות התקשורת שלהם כדי ליצר איתם דיאלוג יותר מודע ויעיל.

חכמינו אמרו "החיים והמוות ביד הלשון" והם אכן צדקו, אך גם בלי משפט כזה דרמטי, אנחנו יודעים שתקשורת חיונית לא רק בלחיות או למות, אלא באיך אנחנו חיים.

אפשר לחיות כך או אחרת והמילים המדוברות והלא מדוברות שלנו אחראיות על כל היבטי החיים. מילה, מבט, חיוך, הלבוש שלנו, הריח שלנו ואפילו אופן הישיבה שלנו, מעבירים מסרים לסובבים אותנו, בין אם לעובדים אחרים, ללקוחות, לילדינו, לבני הזוג, לשכנים, לחברים. וכן, גם לעצמנו קודם כל.

מחקרה המקיף של הפסיכולוגית אמי קדי מוצא שלא רק שאנחנו מעצבים את שפת הגוף שלנו, אלא שפת הגוף שלנו מעצבת אותנו. המוח מגיב לשפת הגוף שלנו בהפרשת הורמונים שבתורם משפיעים על מעגלים מוחיים של לחץ, שליטה, ריכוז ובהירות מחשבה. אלו משפיעים על היומיום שלנו הן בעבודה והן מחוצה לה. שינויים חד פעמיים הופכים עם תרגול להיות עם הזמן ההרגלים שלנו ואף האופי שלנו. אנשים יכולים להשפיע על הביטחון העצמי שלהם ועל ההצלחות המקצועיות שלהם באמצעות הדרך בה הם עובדים עם התקשורת המילולית והלא מילולית שלהם וזה מרתק ובעל השלכות יישומיות רבות ביומיום.

ההודעה נשלחה

יצירת קשר

להזמנת סדנה או הרצאה

bottom of page