top of page
Team Talk

הכשרות לצוותים ואנשי מקצוע 

בתחום התעסוקה 

       מגוון סדנאות והרצאות הבאות ללמד ולהכשיר אנשי מקצוע מתחום הטיפול והאימון אשר מלווים תהליכי שינוי תעסוקתיים בקרב אוכלוסיות שונות. את התכנים האלו אני מעבירה בעמותות ותוכניות תעסוקה רבות ברחבי הארץ, הן מטעם הרווחה ותוכניות תעסוקה ארציות והן למגזר של מאמנים ומטפלים פרטיים

חלק מהתכנים

 כיצד יוצרים הנעה לשינוי תעסוקתי

 מה הבסיס לשינוי תעסוקתי מוצלח

בניית פרופיל תעסוקתי

נטיות תעסוקתיות

מיומנויות רכות בליווי תעסוקתי

ניתוח עיסוק

  חזון תעסוקתי

 מטרה תעסוקתית ומשרות כניסה

 מיומנויות כניסה לעולם העבודה

הפעלת קשרים ונטוורקינג

חסמים בפיתוח מקצועי

ההבדל בין תעסוקה-קריירה-ייעוד

חיזור ויישוג של משתתפים בתוכניות תעסוקה ועוד

ההודעה נשלחה

יצירת קשר

להזמנת סדנה או הרצאה

bottom of page