top of page
Orange Blossom

כיצד מחברים בין תעסוקה, קריירה וייעוד

הרצאה/סדנא. מה ההבדל בין תעסוקה, קריירה וייעוד?

האם אני מממשת את עצמי בשלושת המרחבים אלו?

כיצד ניתן לקרב בין המעגלים האלה וליצור חיבור ביניהם בעבודות קיימות או בבחירת עבודה חדשה?

מה המשמעות של מודעות תעסוקתית וצעידה בדרך הייעוד שלי?

לרוב אנחנו לא עוצרים ושואלים את עצמנו מה ההבדל בין המילים "עבודה", "תעסוקה", "קריירה" או "ייעוד".

"עבודה" היא לרוב מילה היומיומית שמשמשת אותנו לתאר מה אנחנו עושים למחייתנו. "תעסוקה" היא מילה כביכול יותר מקצועית שמתארת את תחום העיסוק שלנו ויכולה גם לכלול היבטים של עשייה שהיא לא בהכרח בתשלום אך מתכתבת עם כישורים ומיומנויות (התנדבות, תחביב).

"קריירה" נשמעת כבר כמילה מקצועית, הישגית, שמתארת שמה שאנחנו עושים למחייתנו מבוסס על שאיפות והתפתחות מקצועית.

"ייעוד" נשמעת מילה גדולה, רחבה ויש שיאמרו אפילו רוחנית, שיש בה חקירה מעמיקה ורבת בשנים בשאלה "מי אני ולמה אני פה".

אני מוצאת מתוך הניסיון שלי, שעצם העיסוק בשלושת המושגים הללו מפתח מאוד את ההסתכלות של האדם לגבי העשייה שלו. ניתן לבחון את שלל העיסוקים של כל אדם ולהכיר את הנרטיב המקצועי שלו מתוך שלושת המושגים הללו ולשרטט מעגלים שיש להם נקודות השקה ושטחים חופפים.

 

אני מאמינה שאין צורך ששלושת המעגלים הללו יהיה "זה על גבי זה" באופן מלא, אך ללא ספק, אם הם רחוקים זה מזה, יש המלצה לקרב אותם כדי לחוש חיבור מלא יותר בעשייה היומיומית, יש שיקראו לכך הגשמה מקצועית.

המפגש מתאים מאוד לקהל של אנשים שרוצים לפתח את המודעות שלהם ואף ליצר שינוי בהיבטים של תעסוקה-קריירה-ייעוד, וכן, לצוותים מקצועיים המלווים אנשים בתהליכים כאלה.

ההודעה נשלחה

יצירת קשר

להזמנת סדנה או הרצאה

bottom of page