top of page
Cozy Room

פגישות אישיות

ניתן לקבוע פגישת יעוץ ממוקד או תהליך ממושך יותר בנושא הגשמה אישית והגשמה מקצועית לאנשים אשר רוצים לעשות שינוי מסוג זה בחיים שלהם.

פגישות אלו מתאימות לאלו היודעים שיש בהם רצון ליצור יותר ערך בחייהם האישיים בכלל ובחייהם המקצועיים בפרט. מתאים גם לאנשים הרוצים לעבוד כשכירים וגם לאלו המעוניינים לפתח עסק עצמאי משלהם (או שילוב בין שני הנ"ל).

ליווי פרטני זה מתחלק בדרך כלל לשני שלבים עיקריים:

שלב ההבנה

פיתוח מודעות אישית/תעסוקתית לצרכים, למניעים, ליכולות, לחוזקות ולעוצמות, לנקודות התורפה, למה שאני אוהב או לא אוהב לעשות. הסתכלות פנימה על הנרטיב האישי ו/או התעסוקתי, התבוננות בבחירות עבר וחקירת דפוסים מנטלים והתנהגותיים תוקעים או לא אדפטיביים בהווה תוך פריסת שאיפות ורצונות לעתיד.

שלב היישום

כל אחד פי צרכיו, תוך עבודה על חסמים. ביצוע צעדים מוכווני מטרה, בחלקם גם צעדים אמיצים שמובילים לפריצת דרך.

באם מדובר במישור המקצועי:

לשכירים- יצירת קורות חיים מתאימים והפצתם במקומות הרלוונטיים, הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה, הפעלת קשרים באופן יעיל, השתלבות בארגון ויצירת יחסי עבודה בריאים.

לעצמאים- שלבים ראשונים בפיתוח עסקי, מהגייה ועד יצירת תשתית ראשונית לתחילת עשייה, או לחילופין, יצירת קפיצת מדרגה עסקית וכלכלית של עסק שהוא כבר פעיל

bottom of page